...a Bóg sobie z góry patrzy i swoje widzi...

Zbigniew Matyjaszczyk

Poezja - Muzyka - Fotografia